به گزارش اکونا پرس،

در این لوح آمده است:عبور موفقیت آمیز و بدون خاموشی از اوج بار تابستان امسال و ثبت یک وضعیت مطلوب در صنعت برق نشان دهنده توفیق و عرصه مدیریت انرژی و انسجام و هماهنگی در بخش های مختلف صنعت ،کشاورزی و خدمات بوده و به عنوان یکی از اقدامات شاخص  در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،مرهون تلاش بسیار خوب و ارزشمند جنابعالی و همکاران صنعت برق استان می باشد.