به گزارش اکونا پرس،

وی در تبیین وتشریح این طرح اظهارداشت :کارآمدی ،روزآمدی ، مشتری مداری و رضایتمندی مخاطبان و ذینفعان همواره جزو اصول و سیاستها وخط مشی ها و اولویتهای سازمان بزرگ تامین اجتماعی بوده است و براین اساس ، سازمان طرح ۳۰۷۰ را بمنظور استقرار دولت الکترونیک به اجرا درآورده است  جلیلی افزود : سازمان تامین اجتماعی برای تحقق اصل مهم مشتری مداری و  ارائه خدمات گسترده ،  با بیشترین کمیت و بالاترین کیفیت، همیشه پیشرو و پیشگام و پیشقراول بوده و به همت مدیران و کارکنان خدوم و خوش فکر ، ازهیچ تلاش و کوششی در ارائه خدمات  فروگذار نبودند . و ی رضایتمندی ولی نعمتان سازمان را برای خود و همکارانش  توفیق الهی می داند  و صادقانه به این  توفیق وموهبت الهی، مباهات می نمایند .   مدیردرمان خوزستان بابیان اینکه بتدریج ۳۰ خدمت و فرآیند ارائه خدمت درسازمان تامین اجتماعی  بطور غیر حضوری به مشتریان ارائه خواهد شد خاطرنشان کرد:ارائه  ۳۰ خدمت به صورت الکترونیک ، ضمن اینکه،باعث کاهش ۷۰ میلیون  بارمراجعات حضوری درسال می گردد مضافا نیز موجب رشد وارتقای فرآیند ارائه خدمات و همچنین کمک به اقتصاد مردم و کاهش ترافیک شهری و صیانت از جان و سلامت مردم با توجه به شیوع بیماری کرونا است.   مدیردرمان خوزستان باتاکید بر لزوم رعایت شیونامه های بهداشتی و پرهیز از حضور در مجالس ، طرح ۳۰۷۰ را یک ابتکار دانسته  که مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری خدمات موردنظر خود  را دریافت می کنند . وی از دیگر اقدامات بسیار مهم و ارزشمند سازمان تامین اجتماعی را که طی یکی و دوسال  اخیر ، در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی  به مرحله اجرا درآمده است نسخه نویسی الکترونیکی عنوان کرد و گفت:هم اکنون نیز، اجرای این طرح  در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی و موءسسات دولتی و خصوصی طرف قرارداد ،، دردست اقدام است.