به گزارش اکونا پرس،

فرامرز سپری  اظهارکرد: با توجه به اهمیت کارکردهای مکانیزه در حوزه برداشت، به‌روزرسانی و استفاده از اطلاعات پروژه موبایل gis در شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان یک موضوع اولویت یک در دفتر gis و مطالعات فنی سیستم تعریف شد.  

وی افزود: با ارتقای تکنولوژی و نیازمندیهای جدید سیستم نرم‌افزاری همراه با امکانات به روز و قابل مقایسه با محصولات خارجی مشابه در شرکت توزیع برق مازندران تهیه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت؛ با استفاده از روش های دقیق و مطمئن امنیتی تلاش شده است نرم افزار بدون هیچ دغدغه ای در اختیار کارشناسان شرکت توزیع قرار گیرد.

سپری با اشاره به قابلیت های کلیدی این نرم افزار گفت: عدم وابستگی به دیتا مدل، متناسب با آخرین تکنولوژی های حوزه gis، قابلیت استقرار در هر شرکت توزیع در کمتر از یک روز، قابلیت کاربرد در حوزه های طراحی شبکه توزیع به شکل میدانی در و در محل، قابلیت برداشت اطلاعات شبکه، قابلیت بازبینی و پایش شبکه با حجم بزرگ اطلاعاتی است.

وی با اشاره به ابزارهای مهم و استراتژیک نرم افزار بیان کرد:قابلیت ترسیم گروهی شبکه متناسب با نیاز کاربر و عدم محدودیت در تمامی آن ها، قابلیت کارکرد آفلاین و در نظر گرفتن تمام موارد امنیتی و قابلیت کنترل از زاویه و جهت ترسیم از دیگر مزایای این اپلیکیشن است.