به گزارش اکونا پرس،

شرکت آبفا استان اصفهان  موفق شد  با کسب ۶ رتبه اول در دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آّب و برق کشور، عنوان برترین  روابط  عمومی را برای دومین سال متوالی، در میان  شرکت های تابعه وزارت نیرو به خود اختصاص دهد. وزیر نیرو در آیین پایانی دومین جشنواره روابط عمومی‌های صنعت آب و برق، که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تقدیر ویژه از روابط عمومی آبفا استان اصفهان، عنوان کرد: حمایت مدیران‌عامل در موفقیت روابط عمومی‌های صنعت آب و برق نقش محوری دارد. رضا اردکانیان همچنین با اشاره به کار مهم روابط‌عمومی‌ها، بر ارتباط با مردم، پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه این ارتباط تاکید کرد و گفت: روابط عمومی ها مهمترین ابزار ارتباطی با مردم در سازمان را در اختیار دارند و لازم است روش‌های خود را بهینه کرده و در شکل‌گیری جامعه پرامید و تاب‌آور، سهم و نقش عمده‌ای داشته باشند. مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان به نمایندگی از شرکت های برگزیده صنعت آب و برق، به نقش مدیران در موفقیت روابط عمومی ها اشاره و  عنوان کرد:  ارتباط اثر بخش برای مدیریت بحران ها، تدوین استراتژی ارتباطی، سنجش افکار عمومی و نظام مشارکتی در فعالیت های روابط عمومی از جمله سیاست گذاری هایی است که مدیران شرکت ها باید به منظور پیشبرد اهداف خود به آن توجه کنند. هاشم امینی در ادامه افزود: مدیر کارآمد، در انتخاب افراد متخصص در روابط عمومی ها اهتمام می ورزد و از این طریق است که می توان هدایت افکار عمومی را به دست گرفت و تغییر نگرش و به دنبال آن، تغییر رفتار در میان مردم ایجاد کرد. وی با اشاره به اهمیت نظارت و پایش اثر بخشی فعالیت ها در روابط عمومی عنوان کرد: بررسی تحقق اهداف از پیش تعیین شده و پایش مداوم برنامه های اجرایی و عملیاتی از نکات بسیار مهمی است که روابط عمومی ها باید به آن توجه کنند.