به گزارش اکونا پرس،

اسماعیلی صالحی افزود: علاوه بر پروژه های ۲۷ گانه ای که مد نظر شورای شهر است، پروژه های بزرگ و تاثیر گذار دیگری در دو بعد حمل و نقل و ترافیک و انسان محوری را اجرا می کند که در حال حاضر در سطح مناطق بیش ۱۵۰ پروژه در حال اجرا است که تا پایان سال جاری یا روز شیراز سال آتی به بهره برداری می رسند. این اقدامات گسترده که توسط شهرداری انجام می شود در جهت عمران و آبادانی و خدمات رسانی به مردم شیراز است.

وی با اشاره به اعتبار ۳۶۵ میلیارد ریالی اجرای چپگرد دلگشا گفت: بخشی از این هزینه در راستای اجرای سازه پل و بخشی برای تملک صرف شده است.

معلون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره به پروژه بزرگراه شهید سلیمانی به عنوان یک ابرپروژه شهر شیراز افزود: بنا به گفته پیمانکار این پروژه یکی از بزرگترین پروژه هایی است که در جنوب کشور نمونه آن وجود ندارد و در حال حاضر بیش از ۱۰ کارگاه عمرانی مشغول بکار هستند

صالحی نوید افتتاح فاز دوم پروژه استاد بهمن بیگی را در دی ماه داد و گفت: تقاطع و زیر گذر این پروژه طی یکماه آینده به بهره برداری می رسد و گره ترافیکی در شمال غرب و جنوب را رفع خواهد کرد.