به گزارش اکونا پرس،

میزان رکوردهای جدید کسب شده به شرح ذیل می باشند :

۱- رکورد تولید تختال ماهیانه به میزان ۱۳۸۲۲۶ تن در آبان ماه

رکورد قبلی: میزان ۱۳۷۳۹۱ تن در شهریور ماه ۹۹

۲- رکورد تولید روزانه تختال به میزان ۶۳۱۱ تن در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۷

رکورد قبلی: میزان ۶۰۲۴ تن در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

۳- رکورد روزانه تعداد ذوب ریخته گری شده به میزان ۵۱ ذوب در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۷

رکورد قبلی: تعداد ۵۰ ذوب در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

۴-  رکورد تعداد ذوب ریخته گری شده ماهیانه به میزان ۱۱۷۰ ذوب

رکورد قبلی: تعداد ۱۱۵۸ ذوب در فروردین ماه ۹۷

پایگاه خبری اکونا پرس، کسب این موفقیت ها و افتخارات را به کارکنان و هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت  فولاد هرمزگان تبریک عرض می نماییم.