به گزارش اکونا پرس،

 در این بازدید   مدیرکل فرووگاه اصفهان ومسوول کارگوترمینال گزارشی از روند پروژه اعلام نمودند /محسن راعی

96d052c8-b4d1-4f22-9a01-1960eff89be6

ef018cb7-d3ac-49ac-9226-75c0cf821e72