به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان استان مرکزی ، راشین پور متین با اشاره به ثبت دقیق اراضی کشاورزان و بهره‌برداران اظهار کرد: تعداد ۸۶ کارشناس مروج پهنه به صورت میدانی و با حضور در محل زمین‌های کشاورزی سطح استان مساحت و موقعیت زمین‌های کشاورزی هر بهره‌بردار را مشخص و ثبت و ضبط می‌کنند. وی افزود: در این طرح لایه‌های مختلف توصیفی شامل لایه‌های اطلاعات تولیدکننده، خاک، آب، تولیدات کشاورزی و هواشناسی ثبت خواهد شد. پورمتین گفت: تاکنون ۳۲۸۰۰۰ هکتار در قالب ۲۰۵۰۰۰قطعه اراضی زراعی و باغی از سوی کارشناسان پهنه‌های کشاورزی در پایگاه مکانی اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده است و تا پایان امسال اطلاعات تمامی اراضی کشاورزی استان مرکزی در سامانه به ثبت خواهد رسید. وی با بیان این که ثبت اطلاعات کشاورزی در سامانه سیاک گامی است در جهت پیشبرد دولت الکترونیک افزود: دسترسی سریع به آمار و اطلاعات اراضی و پهنه‌های کشاورزی وهوشمندسازی آنها ازمزایای ثبت اطلاعات دراین سامانه می باشد. براساس این گزارش، استان مرکزی دارای ۷۵۰۰۰۰ هکتار اراضی قابل کشت دارد و مصوبه اجرایی طرح یکپارچه‌سازی اطلاعات کشاورزی استان از مرداد ماه سال جاری از سوی وزارت جهادکشاورزی به همه سازمان های جهادکشاورزی سراسرکشور ابلاغ شد که پس از برگزاری جلسات متعدد آموزشی برای کارشناسان مروج پهنه، کار اجرایی آن در استان استان مرکزی از شهریور ماه آغاز شده است.