به گزارش اکونا پرس،

دکتر سیدعباس موسوی با بیان اینکه وجود ویروس جهش یافته در کشور هنوز مشخص نیست، افزود: به منظور اجرای طرح‌های حفاظتی برای مقابله با این ویروس جهش یافته، پرواز‌های خارجی متوقف شده است و افرادی که سفر خارجی به ویژه به کشور‌های اروپایی داشتند، غربالگری می‌شوند. او افزود: غربالگری افراد به صورت تلفنی و در صورت نیاز به صورت مراجعه حضوری خواهد بود و اگر علائم داشتند از آن‌ها تست‌ کرونا گرفته می‌شود. دکتر موسوی با بیان اینکه ارتباط افرادی که از سفر‌های خارجی بر می‌گردند باید بررسی شود، گفت: چون بیشتر سفر‌های خارجی به ویژه به کشور‌های اروپایی به صورت غیرمستقیم است، باید برای همه سفر‌های خارجی، برنامه مراقبتی لازم اجرا شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: افرادی که به تازگی سفر‌های خارجی داشتند و افرادی که با این افراد برخورد داشتند، باید رصد شوند و آن‌ها هم در دیدار‌های خود احتیاط داشته باشند.