به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، کوروش خسروی با اشاره به طرح «شهروند دیپلمات» که از سوی شهرداری اصفهان با هدف تقویت تعاملات و ارتباطات اصفهان با شهرهای خواهرخوانده با همکاری شهروندان کنشگر و فعال در این زمینه، اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: هر گاه ما از توان بخش خصوصی استفاده کرده ایم موفق بودیم؛ در مدیریت شهری و کلان کشور نمونه ای وجود ندارد که از توان بخش خصوصی استفاده شده و نتیجه رضایت بخش نباشد.    

وی ادامه داد: هم اکنون نیز شهروندان زیادی در شهر در حال تعامل با شهرهای دیگر جهان و معرفی شهر اصفهان به جهان هستند اما تاکنون به «شهروند دیپلمات» نامیده نشده اند و یقین دارم شناسایی شهروند دیپلمات ها در شهر اصفهان کمک بسیاری به توسعه روابط بین الملل شهر و بهره برداری ویژه خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان در مورد ارزیابی از توان کنشگران و کارشناسان شهر اصفهان برای مشارکت در این طرح نیز تصریح کرد: در مورد توان مردم و کارشناسان شهر اصفهان هیچ تردیدی وجود ندارد. این افراد هم اکنون نیز نماینده های خوبی برای اصفهان هستند و توسعه روابط اصفهان با سایر شهرهای دنیا را سبب ساز شده اند.

خسروی با اشاره به لزوم توجه مدیریت شهری برای برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای شهروند دیپلمات ها در راستای نمایندگی شهر اصفهان اظهار کرد: یقینا تیم ما نیز نیاز به ورزیدگی دارد و مدیریت شهری باید در حمایت و تعامل با شهروند دیپلمات ها کارآزموده و ورزیده شود تا بتواند تعامل خوبی با شهروندان و کنشگران بین المللی برقرار کند.  

وی افزود: در طرح «شهروند دیپلمات» با مدیریت مطلوبی که اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری داشته است، به خوبی توانسته است همکاری دستگاه های ذی نفع در حوزه های روابط خارجه، دستگاه های امنیتی، دانشگاهی و تجاری را جلب کند.  

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: این طرح بعد از رایزنی گسترده با همه دستگاه ها و واحدها اطلاع رسانی و اجرایی شد و می توان این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شهری در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی دانست.