به گزارش اکونا پرس،

وی افزود: این کارگروه بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و انتظار این است، دستگاه های عضو در راستای اجرای مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند و عدم حضور مدیران و نمایندگان برخی دستگاه های متولی و دخیل در صیانت از باغستان، جای گلایه دارد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: تاکنون نشست ها و اقدامات مختلفی در راستای صیانت از باغستان سنتی برگزار و اجرایی شده است، اما همچنان بحث نابودی آن مطرح است. لذا بر اساس مکاتبات مرکز مطالعات استراتژیک دولت با داستانی کل و دستورات صادره به دادستانی قزوین و همچنین در راستای حفظ حقوق عامه و باغداران، دستگاه قضایی استان در این موضوع ورود کرده و قطعاً حضور دستگاه قضایی ضمانت اجرای قوی برای اقدامات هدفمند، در راستای حفظ و صیانت از باغستان خواهد بود.

وی در ادامه رسیدن به گفتمان واحد را یکی از راهکارهای صیانت از باغستان دانست و تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات جدی باغستان سنتی قزوین، تعدد دستگاه های متولی و تصمیم‌گیر در این حوزه است و گاهاً اقدامات این دستگاه ها در تعارض با یکدیگر است. لذا رسیدن به زبان مشترک بین دستگاه های اجرایی و خصوصی یکی از راهکارهای اساسی حفظ و احیای باغستان است، که امیدواریم این گفتمان واحد در نشست های این کارگروه شکل گیرد، تا اقدامات هدفمند با عزم همگانی اجرایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله در استان قزوین و در راستای صیانت، حفاظت و حراست از بیت المال، منابع طبیعی و محیط زیست، تعامل و همکاری بین تمامی دستگاه ها و نهادها شکل گرفته و حساسیت ها نسبت به موضوعات این حوزه افزایش یافته و امیدواریم با هم پوشانی اقدامات، شناسایی و رفع خلاءها و نواقص، تقویت نقاط قوت، استفاده از تمامی ظرفیت ها، بسیج امکانات و تجهیزات، بتوانیم در راستای حفظ و صیانت از این میراث گران‌بهاء، گام برداریم.

گفتنی است در این نشست نمایندگان باغداران و سازمان های مردم نهاد و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های متولی به بیان دیدگاه ها و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی پرداختند و بررسی و پیگیری موارد اعلامی به جلسات آتی این کارگروه موکول شد.