به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاد ه ای استان قم معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق افزود : طرح حمایت از مشاغل زیان دیده از شیوع ویروس کرونا از خردادماه سالجاری اجرا و تاکنون نسبت به پرداخت وام تسهیلات کرونایی به مجموعه هدف اقدام شده است ..

محمد رضا قدسی میزان وام بانکی  اعطایی را متغیر وبر اساس شاخص های اعلامی دانست و تصریح کرد : متراژ بنا ، تعداد کارکنان بیمه شده ، عدم تعدیل نیرو ، مجوزات فعالیتهای خدماتی مجتمع و...از جمله شاخصهای اصلی درتعیین میزان تسهیلات اعطایی می باشند . 

وی نرخ سود  تسهیلات بانکی مذکور را 12 درصد اعلام وخاطر نشان ساخت : مدت  بازپرداخت تسهیلات کرونایی مشاغل زیان دیده از شیوع ویروس کرونا ، دراقساط دوساله تنظیم شده است .

معاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم درادامه عنوان کرد : متقاضیان جهت دریافت این وام می توانند به درگاه اینترنتی  kara.ir مراجعه ونسبت به بارگزاری مدارک و مستندات مجتمع های خدماتی رفاهی خود اقدام نمایند .

قدسی با یادآوری این مهم که شاخص های اصلی درتعیین میزان وام پرداختی ارائه مستندات و بارگزاری آنها درسامانه kara.irمی باشد تاکید کرد : متقاضیان پیش از مراجعه به سامانه ، نسبت به تهیه لیستی از کارکنان تحت پوشش بیمه ، متراژ دقیق مستحدثه و مجوزات صادره جهت فعالیتهای خدماتی مجتمع رفاهی خود اقدام نمایند .

وی درخاتمه ضمن تاکید بر رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ، بخصوص دراماکن خدماتی بین راهی ا براز امیدواری کرد : با کاهش حدا کثری شیوع این ویروس منحوس که با رعایت اصول بهداشت عمومی میسور است ، شاهد بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی در جمیع مشاغل زیان دیده باشیم .