به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی.وی با بیان اینکه هموطنان نیک اندیش گیلانی با هر مقدار پرداختی به میزان حداقل نیز می‌توانند در این پویش نیز مشارکت کنند، افزود:  مردم عزیز ما به ویژه زنان و مادران گیلانی می توانند به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام آنان در مدرسه نصب خواهد شد.مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه تصریح نمود: رسالت این گونه طرح ها، افزایش آگاهی و جلب مشارکت بانوان در امر مدرسه‌سازی است که با رویکرد گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بانوان و مادران نیک‌اندیش کشورمان اجرایی شده و ما نیز در استان گیلان آغاز نموده ایم.