به گزارش اکونا پرس،

مجموعه مدیریت شهرستان لنجان سعی کرده میزبان خوبی باشد و وظیفه خود میدانیم در تمامی مراحلی که مجموعه فولاد مبارکه نیاز دارد به یاری این مجموعه بشتابیم.

مجتمع فولاد سبا همیشه برای کشور مثمر ثمر بوده و اولین نیت حضور ما در اینجا این است که اعلام کنیم در کنار شما هستیم.