به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در تالار کرامت استانداری، طی سخنانی اعتبارات تخصیص یافته برای استان قم را ناکافی دانست و اظهار کرد: باید با آسیب شناسی درست؛ به دنبال راهکارهایی برای افزایش کمی و کیفی اعتبارات و منابع تخصیصی به استان باشیم.

استاندار قم تهیه و ارائه ی گزارش دقیق و مستمر از روند پیشرفت طرح‌های مختلف استان را خواستار شد و افزود: هدف از انجام این کار؛ ارزیابی عملکرد دستگاه ها و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن نواقص و کاستی‌ها و سرعت دادن به روند اجرا می باشد.

وی با تاکید بر ارائه ی یک گزارش داده ای و تحلیلی در رابطه با میزان پیشرفت پروژه های عمرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: لازمه این کار انجام بازدیدهای میدانی مستمر و مشترک کارشناسان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت از طرح ها و پروژه ها است.

سرمست با اشاره به طرح سه‌شنبه های اقتصادی و بازدید خود از واحدهای تولیدی گفت: مشابه چنین برنامه ای باید زمانبندی مناسب و مشخصی برای بازدید از طرح‌های عمرانی استان برنامه ریزی و عملیاتی شود.

استاندار قم نظارت جدی تر دستگاه های مسؤل را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که بار اصلی مسئولیت بر عهده دستگاه متولی است تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید بیشترین پیگیری را در مورد فرآیند پیشرفت طرح های خود چه در سطح استان و چه در سطح ملی انجام دهند.