به گزارش اکونا پرس،

محمد علی اکبری، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در این باره گفت: در سال‌هایی که شدت سرمای هوا افزایش یافته تامین گاز بیشتر برای بخش خانگی در اولویت می‌باشد.

وی افزود: در صورتی که مصرف گاز بیش از حد باشد برای تامین نیاز نیروگاه‌ها چاره ای  جز استفاده از سوخت‌های مایع را باقی  نمی‌ماند و استفاده از سوخت‌های مازوت برای تامین برق پایدار را موجب می‌شود به عبارتی  سوخت اصلی  نیروگاه‌های کشورگاز طبیعی می‌باشد  که  در صورت دسترس نبودن کافی سوخت، سوختهای مایع جایگزین آنها می‌شود که مشکلات زیست محیطی را به همراه دارد.

وی خاطر نشان کرد: موثرترین اقدامی که برای عبور موفقیت آمیز از زمستان سال جاری بدون اعمال خاموشی می‌توان انجام داد صرفه جویی و منطقی‌تر شدن مصرف مشترکان گازطبیعی و برق است و باید با صرفه جویی گاز و برق بدون آنکه  سطح رفاه خانواده  دچار چالش شود مدیریت‌های لازم را انجام داد.

علی اکبری تصریح کرد: با راهکارهای ساده  می‌توان مانند استفاده بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن لامپ‌های اضافی؛ تنظیم وسایل گرمایشی بر روی 21-18 (درجه آسایش) و جلوگیری از هدررفت انرژی با درز گیری و عایق بندی  پنجره‌ها می‌توانیم به سلامت  از زمستان گذر کنیم.