به گزارش اکونا پرس،

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در شهرستان خمین ، ضمن دیدار با نماینده مردم  این شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، به همراه وی از پروژه احداث فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب خمین بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی طی این بازدید، مهندس یوسف عرفانی نسب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی توضیحاتی در خصوص روند احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین به علیرضا نظری نماینده مردم این شهرستان درمجلس شورای اسلامی ارائه نمود.

همچنین در حاشیه  این بازدید در خصوص موضوعات مختلف از جمله تخصیص اعتبارات حوزه های آب و فاضلاب و تکمیل فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرخمین در نیمه اول سال 1400 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.