به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، صالحی در این خصوص گفت:یکی از در خواست های ساکنین این ناحیه نامناسب بودن بلوک های سیمانی و نبود میدان در انتهای بلوار شهید کاظمی بود، که با همکاری نیروهای اجرایی شهرداری منطقه سه انجام شد.