به گزارش اکونا پرس،

 سرهنگ "سید مجتبی اشرفی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، با اشاره به اصل رویکرد علمی-تخصصی پلیس، اظهارداشت: فعالیت پلیس در محیط اجتماعی و پیگیری مأموریت های متنوع، در قالب یک پلیس عمومی و متکی به سلیقه و تجربه صرف نمی گنجد، لذا نگاه کارشناسانه و محققانه در نظر و رفتار حرفه ای-تخصصی در عمل لازمه آن است.

وی با بیان اینکه نظم و امنیت، مطلوب همگانی است و هر خواسته در پرتو وجود نظم و امنیت قابل تعقیب است، گفت: پلیس امین و مورد اعتماد مردم بوده و در منظر و مرعی مردم فعالیت می کند، لذا بهره مندی این نیرو از نظارت همگانی برخود، باعث تقویت اعتماد و کارایی در طرفین خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قم تحقق امنیت جامعه محور را رکن اصلی حفظ و ارتقاء امنیت پایدار دانست و گفت: امنیت یک تولید اجتماعی است که به میزان بلوغ و احساس مسئولیت و مشارکت جامعه، قابل حصول است و از طریق مردم و برای مردم قابل تامین و پایدار سازی است.

وی با بیان اینکه پیشگیری و کنترل باید بر اقتدار اطلاعاتی و روش های غیر مستقیم مبتنی باشد نه قدرت حضور و مواجهه مستقیم، تصریح کرد: نظم و امنیت اجتماعی مقوله ای فرابخش است که همه دستگاه ها و نهادها به نوعی در تولید، نگهداری و توسعه آن دخیل هستند، بنابراین همکاری و هماهنگی نظام مند اهمیت فوق العاده دارد.

سرهنگ اشرفی تاکید کرد: نظم و امنیت خواسته دائمی و در اولویت است که بدون نهادینه شدن و ریشه داشتن در بطن و متن جامعه نمی تواند پایدار بماند.