به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم،  وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر مرغداری موردنظر پلمب، کلیه ماینرهای مکشوفه تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و متهم مربوطه با صدور قرار قانونی بازداشت و پرونده اتهامی جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردیده است.