به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی چهارشنبه اول بهمن 1399 مراسم آئین خشت گذاری مدرسه 2 کلاسه روستای تلخستان با زیربنای حدود 122 مترمربع توسط مسئولین محترم استانی و شهرستانی و نیز با حضور سرکار خانم فاطمه مهاجرانی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور خشت گذاری می گردد

 محمد ربیعی معاون فنی اداره کل افزود:این مدرسه با زیر بنای 122 مترمربع هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد ریال اعتبار اعتبار نیاز داشته که قسمتی از این اعتبار توسط خانواده خیر نیک اندیش داورپور به مبلغ  سه میلیارد ریال تامین اعتبار آن انجام و قسمتی هم به صورت کمک های خرد مردمی تامین اعتبار  شده است و الباقی آن نیز توسط اعتبارات دولتی و اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تکمیل می گردد

روستای تلخستان در دهستان مالیمر بخش سربند شهرستان شازنداستان مرکزی بوده و طبق سرشماری سال 1395 دارای 36 خانوار و 103 نفر جمعیت می باسد