به گزارش اکونا پرس،

با توجه به سرایت رطوبت به پایه های بنا و ایجاد شکاف در باله های اطراف گنبد،  شیب‌های اطراف بنا برای خروج آب اصلاح  و همچنین  رفع مشکل بام بنا در دستور کار قرار گرفت.