به گزارش اکونا پرس،

طی تقدیرنامه ای از سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو از "محمد اله داد"مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به دلیل کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در سال ۹۸ در برنامه های فرهنگی و اقامه نماز در ارزیابی فرهنگی و دینی وزارت نیرو در سراسر کشور، تقدیر به عمل آمد.