به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک،  محمد عسگری معاون خدمات شهری و از مدیران موفق و با سابقه شهرداری اراک است که سابقه حضور در فدراسیون ورزش های رزمی را نیز در کارنامه خود دارد.