به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی ، در نامه ارسالی چنین آمده است :در خصوص دستور العمل نحوه مقابله ترک فعل مدیران مصوب ریاست قوه قضاییه گزارش و برنامه های جنابعالی را ملاحظه و بررسی کردم و اقدامات و برنامه ها و تدابیر مناسبی جهت خدمات رسانی به شهروندان و مدیریت منابع انسانی و سایر وظایف قانونی و اداری انجام گرفته و براساس اطلاعات و یافته های موجود از زمان حضور شما در شهرستان در حوزه گاز رسانی وتکریم ارباب رجوع و خدمات دهی به مردم،اداره گازشهرستان تفرش کارنامه قابل قبولی دارد ، بنده امیدوارم سایر ادارات نیز مانند شما منشاء خدمات شایسته و بهتری باشند ،بدین وسیله از زحمات جنابعالی و سایر همکاران محترم و خدوم آن اداره تقدیر و تشکر مینمایم.