به گزارش اکونا پرس،

​به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق توضیح داد : شناسایی و رفع نقاط پرتصادف درسطح محورهای جاده ای ، امری مستمر واصطلاحا روتین است که درحوزه وظایف و ماموریتهای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و به تبع آن ادارات کل استانی ، هماره درحال  پی گیری و اجرا می باشد . 

محمدعلی محمد پور افزود :اما به منظور ساماندهی و برنامه ریزی منسجم تر جهت رفع نقاط پر تصادف راههای استان قم ، طی برنامه ای سه ساله ودرقالب به کارگیری دفاتر مشاوره ای با همکاری پلیس راه و راهداری و حمل ونقل استان اقدام گردید .

وی ادامه داد : طی این اقدام ، 14 هزار کروکی تصادف درسطح راههای استان (سالهای 96 الی 98 )احصا ودرفرایندی کارشناسانه مورد بررسی ومداقه قرار گرفت که 30 نقطه پرتصادف با تعیین اولویت شناسایی گردید .

محمدپور تعیین و اولویت بندی نقاط پرتصادف را بر پایه تعداد تلفات جاده ای هرنقطه عنوان وتصریح کرد : ضمن آنکه طرح شناسایی نقاط پرتصادف جاده ای استان درقالب پروژه ای پیمانی و با به کارگیری دفاتر مشاوره ای و صرف نهصد میلیون ریال  هزینه صورت گرفته اما نظارت عالیه و ارائه طریق ملحوظ با نظر کارشناسانی از راهداری و حمل ونقل و پلیس راه اعمال شده است .

رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخصوص بازه زمانی  اجرای این طرح اظهارداشت : با توجه به تنوع اقدامات مورد نیاز جهت رفع سی نقطه پرتصادف جاده ای استان  ، عملیات اجرایی درقالب سه طرح کوتاه مدت  ، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است .

وی اقدامات کوتاه مدت را شامل مواردی  همچون رفع افتادگی شانه راه ، اصلاح شیب شیروانی ، تنقیه پلهای ابرو و.....دانست  و افزود : انجام این اقدامات که درقالب طرحهای امانی امکان اجرای آن ها میسور ماست هم اینک نیز توسط عوامل اجرایی ادارات شهرستان درحال پی گیری میباشند . 

محمدپور درخصوص اقدامات میان مدت نیز اظهار داشت : تهیه و نصب تابلو وعلائم ، چراغهای راهنمایی ، خط کشی ، اجرای رفلکتور و سرعتکاه و .... درزمره اقدامات میان مدتی می باشند که اجرای آنها منوط به تهیه و خرید ملزومات است که این امر دردستور کار قرار گرفته است .

رییس اداره ایمنی و ترافیک  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم به آندسته از اقداماتی که اجرای آنها منوط به تامین اعتبارو انجام تشریفات مناقصه ای می باشد عنوان اقدامات بلند مدت را اتلاق و توضیح داد : اقداماتی همچون بهسازی راهها ( اجرای روکش آسفالت ، درز گیری هندسی و ...) ، کوه بری وترانشه برداری ، تعریض واصلاح قوس ، احداث پل ، زیرگذر و...درزمره اقدامات بلند مدت می باشد . 

وی بازه زمانی ملحوظ جهت رفع نقاط پرتصادف محورهای جاده ای استان را سه ساله عنوان و یادآور شد : طی برنامه ریزی های صورت گرفته ، انشا الله درهرسال  ده مورد از این نقاط رفع و ایمن میگردند .

محمد پور خاطر نشان ساخت : با توجه به رویکرد سازمان متبوع درخصوص اجرای طرحهای عمران جاده ای به صورت امانی که بهره مندی از توان فنی پرسنل و به کارگیری ناوگان راهداری می باشد ، غالب طرحهایی که امکان اجرای آنها به صورت امانی میسور باشد هم اینک نیز درحال انجام می باشند .

وی بیشترین تعداد نقاط پرتصادف  (منتج از احصا کارشناسانه 14هزار کروکی تصادف به وقوع پیوسته درسطح راههای استان ،طی سالهای 96 الی 98 ) را متعلق به کمربندی شهرستان قم دانست و افزود :این امر به دلیل تعدد راههای دسترسی ( ورودی و خروجی ها) واقع  دراین کمربندی می باشد.

محمدعلی محمد پور دومین محور پرتصادف استان را بزرگراه قم – سلفچگان عنوان کردو افزود : آزادراه قم – تهران که از حیث تعداد تردد خودرو به عنوان سومین محور ترافیکی کشور معرف کاربران جاده ای می باشد ، از حیث میزان تصادفات منجر به تلفات انسانی طی سالهای 96 الی 98 ، به عنوان سومین محور پرتصادف  استان نیز شناخته شده است .

وی درخاتمه با یادآوری این مهم که خطای انسانی دروقوع حوادث جاده ای نقش اصلی را دارد از کاربران جاده ای ، بخصوص رانندگان محترم درخواست نمود نسبت به رعایت کامل مقررات رانندگی توجه وافی داشته باشند .