به گزارش اکونا پرس،

 قدرت اله نوروزی در دیدار ویدئوکنفرانسی با سفیر ایران در مالزی با اشاره به تمایل شهرداری اصفهان برای دعوت شهردار کوالالامپور به شهر اصفهان برای توسعه روابط بین دو شهر اظهار کرد: همچنین از پیشنهاد سفیر ایران در مالزی برای معرفی «ماهاتیر محمد» نخستوزیر اسبق مالزی به عنوان «شهروند افتخاری» اصفهان استقبال می کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی اصفهان در سال آینده گفت: معتقدم اگر این جشنواره به خوبی مدیریت شود ظرفیت فراوانی برای اصفهان ایجاد کرده و منجر به رونق گردشگری و اقتصاد، توسعه پایدار و افزایش اشتغال میشود.

شهردار اصفهان با دعوت از سفیر مالزی برای سفر به اصفهان، اظهار کرد: با حضور در اصفهان به خوبی میتوان دید که در چند سال اخیر تحولات بزرگی رخ داده است.

وی با بیان اینکه با خواهرخواندگی اصفهان و کوالالامپور برای ارتباط با این شهر دلیل داریم و امیدواریم قادر به ایجاد روابط جدیتر و با سهولت بیشتری با این شهر باشیم، ادامه داد: استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و سایر ظرفیت های آموزشی، دانشگاهی،علمی و فناوری های نوین میتواند عاملی برای تقویت روابط بین دو شهر باشد. 

نوروزی افزود: پروژه سالن اجلاس بینالمللی سران در اصفهان پس از افتتاح میتواند منشأ کمکهای بزرگی به کشور باشد، این پروژه در زمینی به وسعت ۷۲ هکتار، دارای زیرساخت بسیار مناسب و بهروز است.

وی از هزینه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی برای سرانجام رسیدن پروژه خبر داد و گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در ادامه هزینه میشود که اگر قیمتهای بهروز را محاسبه کنیم، رقم تمام شده برای پروژه خیلی بیشتر خواهد بود.

نوروزی ادامه داد: این پروژه با بهره برداری مناسب به یک پروژه بزرگ تبدیل خواهد شد بنابراین از سفارت ایران در مالزی درخواست داریم اصفهان را در این امر کمک کند.

وی همچنین بیان کرد: همچنین امکانات موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان که در این دوره تکمیل شد، در تراز استانداردهای بینالمللی است.

اصفهان از ظرفیت مجمع گفت و گوی همکاری آسیایی استفاده کند

در ادامه این گفت و گو، علی اصغر محمدی، سفیر ایران در مالزی با اشاره به اینکه پیشتر سفارت ایران در مالزی گفتوگوهایی برای تقویت روابط با اتاق بازرگانی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان داشته و تمایل به تقویت این روابط با شهرداری اصفهان نیز وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه فرهنگ و هنر برپایی نمایشگاه صنایع دستی میتواند زمینه معرفی هنرهای اصفهان در مالزی را فراهم کند.

وی ادامه داد: ارتباط ایرانیها و اصفهانیها با زادگاه خود قطع شده و شهروند دیپلمات به شرطی که مستمر باشد میتواند برای ایجاد دوباره این ارتباطات امیدوار کننده باشد؛ بنابراین برندی که برای اصفهان در این حوزه ایجاد شده نباید به راحتی رها شود.

سفیر ایران در مالزی بیان کرد: دفتر امور خارجه باید برای رایزنان فرهنگی جهت تقویت طرح شهروند دیپلمات الزام دهد و این دفتر نباید زمان را از دست دهد چون انگیزه کار میان دو طرف دیده میشود و طرف مقابل در مالزی به دنبال طرف ایرانی معتبر است.

وی به اعطای نشان شهروند افتخاری به کسانی که با اصفهان در ارتباط هستند و به این ارتباط افتخار میکنند اشاره و تصریح کرد: یکی از کسانی که در این رابطه پیشنهاد میشود، ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق مالزی است.

محمدی افزود: مجمع گفت و گوی همکاری آسیا (ACD) ظرفیتی است که برخی شهرهای ایران از آن استفاده کردهاند و اصفهان نیز باید از این فرصت استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصفهان در ۱۰ نهاد بینالمللی عضویت دارد بنابراین دانشگاههای این شهر باید به میدان آمده و درباره جایگاه امروز و آینده اصفهان پژوهش کنند تا منجر به زیست بهتر شود، گفت: با تقویت مجموعه داشتههای فرهنگی اصفهان، سفارت ایران در مالزی میتواند زمینه ارتباط بیشتر اصفهان با سنگاپور را نیز پوشش دهد.

سفیر ایران در مالزی افزود: از میان حدود ۲۵ هزار فارغ التحصیل ایرانی در مالزی، حدود ۱۰۰ نفر اکنون استاد دانشگاه هستند و ۲۰۰ نفر در شرکتهای دانش بنیان مشغول به فعالیتاند که قطعاً بخش زیادی از آنها در اصفهان زندگی میکنند بنابراین لازم است مدیریت شهری اصفهان از آنها استفاده بیشتری کند.

وی با بیان اینکه همه شهرها و استانها باید در استراتژی روابط خود نگاه منطقهای داشته و مسائل بینالمللی را دنبال کنند، تصریح کرد: ایجاد درگاه اطلاعرسانی رسمی میان دو شهر یا درباره اصفهان به تنهایی، میتواند زمینه بازدید از ظرفیتهای این شهر را برای شهروندان مالزی فراهم کند.

محمدی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه شکستها و موفقیتهای سرمایهگذاران ایرانی در مالزی و مدیرانی که به هر دلیلی از مالزی برگشتهاند، گفت: لازم است از این سرمایههای اجتماعی استفاده بهتری شود؛ این سرمایه در ارتباط ایران با کشورهای دیگر نیز وجود دارد و  نباید نادیده گرفته شود./محسن راعی