به گزارش اکونا پرس،

هاشم امینی به ابعاد مختلف اجرای پروژه حفاری ولوله گذاری کلکتور اصلی فاضلاب شاهین شهر به روش نوین پرداخت و  عنوان کرد: کلکتور اصلی فاضلاب شاهین شهر به تصفیه خانه، به طول 6 کیلومتر در اقطار 1200 تا 1600 میلی متر است که 424 متر آن به روش نوین در حال باز سازی است.

وی با اشاره به محدودیت فضا برای بازسازی کلکتور اصلی فاضلاب شاهین شهر گفت: کلکتور فاضلاب در بلوار طالقانی در عرض 4 متر است و با توجه به تردد زیاد در این محدوده عملیات بازسازی به روش نوین در دستور کار قرار گرفت.

امینی با بیان اینکه عملیات بازسازی کلکتور فاضلاب در عمق 8 تا 12 متری اجرا می شود اظهار داشت: عملیات بازسازی به روش سنتی در عمق 8 الی 12 متری احتمال بروز حوادث را به دلیل ریزش دیواره تونل افزایش می دهد در حالیکه حفر تونل به روش TBM  میزان وقوع حوادث را به حداقل می رساند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: در این روش مراحل مختلف اجرای عملیات  از جمله تایید جهت و مسیر صحیح، انجام پروسه حفاری، پروسه تخلیه مصالح، تقویت دیواره، سیستم پایش هوایی بوسیله دستگاه انجام می شود که نه تنها از دقت لازم برخوردار است و مطابق با استاندار انجام می شود بلکه منجر به حذف برخی از هزینه ها مانند عملیات پرسازی و آسفالت می گردد. همچنین مشکلات اجتماعی ناشی از عملیات حفاری و لوله گذاری در فضای عمومی شهری را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

وی افزود: عملیات بازسازی کلمکتور فاضلاب شاهین شهر هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد و 200 میلیون تومان در بردارد. دستگاه TBM با رعایت شیب ، به صورت مداوم هم از طریق سیستمهای هوشمند دستگاه وهم به کمک دوربینهای نقشه برداری، کنترل و بررسی  شده سپس  شروع به حفاری تونل می نماید و

با تکمیل حفاری در فواصل بین هر دو حوضچه ، عملیات لوله گذاری در تونل و احداث حوضچه  انجام میشود. /راعی