به گزارش اکونا پرس،

«حمیدرضا عظیمیان» مدیرعامل «فولاد مبارکه» با اشاره به لزوم حضور نسل چهارم تکنولوژی در حوزه صنعت به ویژه فولاد، گفت: در صورتی که صنایع از امکانات نسل چهارم تکنولوژی به خوبی بهره ببرند، می‌توانند تمامی هزینه‌های مرتبط را کاهش دهند. با استفاده از نسل چهارم به خوبی می‌توان زمان تکمیل پروژه‌ها را نیز کاهش داد.

انقلاب صنعتی و توجه به نسل چهارم تکنولوژی با عضویت در باشگاه فانوس دریایی تجلی می‌یابد.

شرکت‌هایی مانند پوسکو، تاتااستیل هند و اروپا در این باشگاه عضو هستند و با شروع طرح تحول دیجیتال در شرکت «فولاد مبارکه» نیز بر آن هستیم تا افق ۱۴۰۴، یازده شاخص اصلی عضویت در این باشگاه را که به طور سختگیرانه بررسی می‌شود را بهبود بخشیم و شاهد رشد ویژه در آنها باشیم.

طرح تحول دیجیتال در «فولاد مبارکه» از مرداد‌ماه سال جاری شروع شده و هدف آن مدیریت هوشمند «فولاد مبارکه» است.

۱۳ بهمن ۹۹

هتل المپیک تهران