به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این جلسه که در روز چهارشنبه 8 بهمن ماه  برگزار گردید در خصوص کمک خیرین در امر آبرسانی ، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید مجمع خیرین آبرسان در سطح شهرستان خمین و استان مرکزی تشکیل گردد .

    در پایان یکی از خیرین حاضر در جلسه به عنوان نماینده خیرین شهرستان خمین برای پیگیری مصوبات جلسه انتخاب گردید.