به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عممومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این جلسه که در روز سه شنبه 14 بهمن ماه برگزار شد ، ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت و شهرستانهای تابعه در خصوص خودگردانی و همچنین ارائه گزارش عملکرد مجوز شورای نظارتی دستگاههای استان  ، آخرین وضعیت درآمدی شرکت و مطالبات از مشترکین بررسی گردید.