به گزارش اکونا پرس،

مقاله ای با عنوان " دیپلماسی عمومی محیط زیست ، زبان مشترک هیدروپلیتیک در مدیریت بحران منابع آبی مشترک " توسط مهندس وحیده فرشاد پور ، کارشناس استانداردهای آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی پذیرفته و ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در 30 دیماه سال جاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار گردید.