به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  استان قم ، رییس اداره حمل ونقل کالا این اداره کل اعلام کرد : میزان کالای جابجا شده درسطح راههای استان قم طی سال 99، درمقایسه با مدت مشابه سالگذشته  ، چهاردرصد افزایش یافته است. حسین فتح ابادی درتوضیحی تکمیلی درخصوص خبر فوق افزود : طی یازده ماهه نخست سال 99 ، افزون بر4 میلیون و957 هزار تن کالا درسطح راههای استان قم جابجا شده است .

وی ادامه داد : با توجه به میزان تناژ کالای جابجا شده دریازده ماهه نخست سال گذشته (4  میلیون و 754 هزار تن )، شاهد رشد چهار درصدی جابجایی کالا درسطح راههای استان طی سال 99 بوده ایم .

فتح ابادی افزایش جابجایی این میزان کالا در سطح راههای استان با وجود شیوع ویروس کرونا را مرهون تلاش جمعی خادمان عرصه حمل ونقل کالا درسطح محورهای برونشهری دانست و تصریح کرد : توجه به این مهم که جابجایی قریب پنج میلیون تن کالا ، طی بازه ای یازده ماهه توسط تنها 5081 دستگاه ناوگان باری جاده ای استان ، آنهم درشرایطی که محدودیتهای کرونایی و شدت تحریمهای ظالمانه  بر چرخه تبادل کالا سایه افکنده ، بر ارزش این اقدام می افزاید .

ریییس اداره حمل ونقل کالا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با یادآوری انکه 39 شرکت حمل و نقل کالا و 5080 نفر راننده فعال دراین بخش ، طی سال 99 ،  وظیفه جابجایی این میزان کالا را عهده دار بوده اند خاطر نشان ساخت : بی تردید اقدام جهادی مجموعه دست اندر کاران چرخه حمل ونقل جاده ای کالا دراستان موجب این میزان افزایش جابجایی کالا بوده اند .

حسین فتح آبادی درادامه به بیشترین میزان کالاهای حمل شده ازاستان قم اشاره و تصریح کرد : صنایع فلزی به میزان 65272 هزار تن ، مشتقات  نفتی و شیمیایی به میزان 60712 هزار تن بیشترین میزان تناژ کالای حمل شده با مبدا استان قم را طی سال 99 به خود اختصاص داده اند

وی درخصوص تعداد سرویس های انجام شده دربخش حمل کالا با مبدا قم نیز اظهار داشت : دریازده ماهه نخست سال ، بیش از 425 هزار سفر حمل کالا با مبدا قم صورت گرفته است .

وی درخاتمه با توضیح انکه صیانت از حقوق فعالان عرصه حمل ونقل جاده ای کالا ( اعم ازصاحبان کالا ، شرکتها ورانندگان ) دراولویت وظایف این اداره قراردارد عنوان کرد : طی سالجاری و با همکاری پلیس راه و تشکلهای صنفی نسبت به اجرای طرح کنترل دروازه ای صدور بارنامه به دفعات زیاد ، درسطح محورهای جاده ای استان اقدام و با تخلفات صورت گرفته به طور جدی برخورد و به مراجع ذی صلاح اطلاع رسانی شد .