به گزارش اکونا پرس،

حامد جمشیدی‌نیا افزود: تامین مواد باکیفیت، بهبود آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم، بهبود کیفیت آهک تولیدی و آهک خریداری شده از جمله مواردی بود که در راستای ارتقای روند فولادسازی بسیار اثرگذار بوده است