به گزارش اکونا پرس،

محمد آقاجانلو افزود: به شخصه با توجه به شرایط فعلی کشور، اعتقاد دارم، حضور فولاد مبارکه در حوزه معدن نتیجه مثبتی را در بلندمدت به همراه خواهد داشت