به گزارش اکونا پرس،

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قم :به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن،اگر همه کمک کنند یتیمی در قم بدون سرپناه نمی ماند.