به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش  پرورش استان قم، محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم  در جلسه  اعضای شورای معاونت سواد آموزی با اشاره به اتمام زمان جذب و ثبت نام سواد آموزان، توجه ویژه اعضای گروه بهبود کیفیت و کارشناسان معاونت و ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق به  را نکات ذیل تاکید داشت. 

1-ثبت شماره تلفن ثابت و همراه و آدرس صحیح و دقیق شخص سوادآموز در سامانه؛نظارت حضوری و غیر حضوری و بازدید مستمر (هر ماه 2 مرتبه) و مرتب از کلاس های جاری ثبت شده در سامانه.

2- تعیین روش و شیوه آموزش به سوادآموز و برگزاری کلاس ها (حضوری، نیمه حضوری، مجازی، رفع اشکال و ... ) توسط آموزش دهندگان.

3-ثبت فعالیت های آموزشی در دفتر ثبت فعالیت های کلاسی که در اختیار آموزش دهندگان قرار دارد.

4-نظارت بر مراحل وفرآیندو کیفیت آموزش ها توسط ناظرین آموزشی.

5-حصول اطمینان از تحقق آموزش کامل و نظارت و بررسی انجام میزان ساعات آموزشی وتدریس (دوره سوادآموزی حداقل  400 ساعت، دوره انتقال حداقل 600ساعت و دوره تحکیم سواد حداقل 70 ساعت).

6-توجه و رعایت کامل مراحل تدریس دوره ها بر اساس کتب راهنمای آموزشی که حتما باید    آموزش دهندگان  در اختیار داشته باشد.

7-باهدف تحقق سیاست سواد آموزی مدرسه محور ،نظارت مستمر مدیران مدارس بر تمام فعالیت های آموزشی کلاس های سوادآموزی تشکیل شده در مدارس باتوجه به نقش مدرسه بر اثر بخشی و کیفیت آموزش ها.

8-عدم ثبت کلاس به نام آموزش دهندگانی که دوره روش تدریس تخصصی وآموزشی توجیهی دوره ها را طی نکرده اند.

9-آموزش باید فقط توسط آموزش دهنده ای انجام شود که کلاس در سامانه به نام او ثبت شده است.

10-نظارت و پیگیری بر امور کلاس گذاری وفرآیندآموزش سالم وباکیفیت توسط معین نواحی ومناطق  انجام وهماهنگی می شود.

11-فعال شدن مراکز یادگیری محلی در جهت تهیه و تولید محتوا و آموزش مهارت آموزی و حرفه آموزی و کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی .

وی تصریح کرد : باید در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرایند آموزش جامع و کامل  طبق شیوه نامه ها و دستورالعمل ها، نکات  و تذکرات مطرح شده ،مورد توجه و نظارت  کارشناسان وموسسین  طرف قراردادواعضای گروه بهبودکیفیت نواحی و مناطق آموزش و پرورش قرار بگیرد.

 قاسمی نیا خاطر نشان کرد:به صورت مستمر پیگیر دریافت مطالبات و حق الزحمه آموزش دهندگان از سازمان  نهضت سواد آموزی  هستیم و تا کنون در سال جاری 5 مرحله تخصیص مالی به استان داده شده و امیدواریم طبق قولی که مسئولین محترم کشوری اعلام نموده اند در روزهای پایان  سال جاری  باقی مانده  مطالبات واریز  و پرداخت گردد .