به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان دردیدار سفیر صربستان در جمهوری اسلامی ایران با حمیدرضا قلمکاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و با حضور مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان زمینه های همکاری دوجانبه طرفین و گسترش تعاملات بررسی شد.

همچنین با توجه به حضور وزیر خارجه صربستان در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، مقرر شد کارگروه ویژه ای با حضور سفیر صربستان، نماینده وزارت امور خارجه، مدیر روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان به منظور انجام بررسی های کارشناسی تشکیل شود.

در این کارگروه همکاریهای دوجانبه وفرصت های سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری، صنایع دستی، صنایع کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و فولاد بررسی خواهد شد.

در این جلسه حمیدرضا قلمکاری به بیان مطالبی درخصوص وظایف اتاق نسل دوم مبتنی بر شبکه سازی و فعالیت های اتاق نسل سوم پرداخت و بر تاثیر این اقدامات در کامیابی اعضاء و جامعه تاکید کرد.