به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، طی طرح نوروزی 1400دراستان قم ،آمارمسافر جابجا شده با ناوگان عمومی 282 درصد افزایش داشته است .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : طی طرح نوروزی 1400( 25 اسفندلغایت 15 فروردین ) دراستان قم افزون بر 84 هزار نفر مسافر توسط ناوگان عمومی جابجا شده اند . 

محمد حسن کلهری ادامه داد : طی همین مدت درسال گذشته ، تعداد مسافر جابجا شده با ناوگان عمومی دراستان قم قریب 22 هزار نفر بوده است .

وی بیشترین تعداد مسافر جابجا شده با ناوگان عمومی درطرح نوروزی 1400دراستان قم را مربوط به ناوگان اتوبوسی دانست واعلام داشت : بیش از 49 هزار نفر از مسافران نوروزی دراستان قم با استفاده از ناوگان اتوبوسی جابجا شده اند .

کلهری تعداد مسافران جابجا شده طی همین مدت  دراستان را توسط دیگر ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر جمعا 34 هزار و 850 نفر اعلام وافزود :  ازاین تعداد بیش از 33 هزار و850 نفر از ناوگان مینی بوس و مابقی ( 10 هزار و 980 نفر ) نیز جهت سفر از ناوگان سواری کرایه استفاده نموده اند . 

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دربخش دیگری از این گزارش به تعداد ترددات استانی ( اعم از ورودی و خروجی ) دربازه زمانی نوروز 1400 اشاره و یاد آور شد : ترددهای صورت گرفته افزون بر2 میلیون و 512 هزار خودرو بوده است .

محمد حسن کلهری اضافه کرد : طی همین مدت درنوروز سال 99 تعداد ترددهای صورت گرفته دراستان افزون بر 993 هزار و 160 خودرو بوده است . 

وی نتیجه گرفت: با توجه به آمار مقایسه ای دربازه زمانی نوروز 1400 وسال گذشته ، شاهد افزایش 150درصدی ترددات استانی درنوروز 1400 می باشیم .

کلهری بیشترین میزان تردد صورت گرفته در سطح محورهای استان قم طی طرح نوروزی 1400 را مربوط به آزادراه تهران – قم با حجم تردد 672 هزارو534 خودروعنوان و افزود : آزادراه قم – تهران با حجم 656 هزار و 990 ترددوبزرگراه قم – سلفچگان با حجم تردد 454 هزار و 113 تردد خودرو ، هریک به ترتیب شاهد بیشترین میزان ترافیک بوده اند .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم کمترین میزان ترافیک ثبت شده درسامانه های تردد شمار جاده ای استان را طی طرح نوروزی 1400 مربوط به محور دستجرد – سلفچگان با حجم تردد 22 هزار و 476 دستگاه خودرو عنوان و افزود : محورهای سلفچگان – دستجرد با حجم 26 هزارو 65 دستگاه خودرو و جاده قدیم کاشان – قم با حجم 26 هزار و 727دستگاه خودرو ، هریک به ترتیب کمترین میزان ترافیک را داشتته اند . 

کلهری از دیگر اقدامات این اداره کل طی مدت طرح نوروزی 1400 به اعمال کنترل های جاده ای ، شامل : کنترل تجهیزات ایمنی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی درناوگان عمومی حمل و نقل مسافر اشاره و یاد آور گردید : افزون بر 1280 مورد کنترل ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر درسطح راههای استان صورت گرفته که نسبت به ثبت واعمال قانون بیش از 240 مورد تخلف اقدام شده است .