به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی دراین نشست سر پرست مخابرات منطقه مرکزی ،ضمن ارایه گزارشی ازتوسعه شبکه های مخا براتی در شهرستان شازند ،تاکید کرد عدم اصلاح تعرفه های مخابراتی،روند توسعه را کند وبا مشکل مواجه کرده است و با حمایت های لازم از مجموعه مخابرات است که موجبات ارایه خدمات با کیفیت وتوسعه ارتباطات فراهم می شود. 

در ادامه این دیدار حسین رجبی ، فرماندار شهرستان شازند ،ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از تعامل خوب مخابرات بادستگاه های اجرایی این شهرستان،تشکر وقدردانی کرد .