به گزارش اکونا پرس،

​ به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قممعاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم درتشریح خبرفوق افزود : درسالی که به دم مسیحایی رهبر معظم انقلاب مدظله العالی سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  نامیده شده است ، ضرورت تحقق حداکثری این شعارراهبردی ،در حوزه خدمتی فصل الخطاب قرارگرفته است .

محمدرضا زیدآبادی با یادآوری این مهم که توسعه و صیانت از راههای روستایی ، میتواند به عنوان اقدامی ساختاری موجب رونق تولید ورفع موانع دربخش خدمات روستایی گردد، تصریح کرد:طرحی گسترده به منظور بهسازی راههای روستایی استان قم طی سالجاری دردستورکاراین اداره کل  قرارگرفته که متعاقبا موارد مصداقی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درادامه به بخشی از مشخصات فنی اجرایی این طرح گسترده اشاره و تصریح کرد : درقالب این طرح 12 محورروستایی – فرعی درسطح راههای استان با اقداماتی شامل لکه گیری ، درزگیری ، اجرای روکش آسفالت و...بهسازی میشوند .

زیدآبادی هزینه اجرایی این طرح را مجموعا 150 میلیاردریال اعلام و افزود : دراین طرح که جزییات آن متعاقبا و به طور مصداقی اطلاع رسانی خواهد شد ، افزون بر 30 کیلومتر از راههای روستایی – فرعی استان قم بهسازی می‌شوند .

معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بازه زمانی اجرا و تکمیل این طرح را شش ماهه برآورد و خاطر نشان ساخت : بحمدا...از نیمه دوم فروردین ماه امسال عملیات اجرایی این طرح با بهسازی محورروستایی اسلام آباد بخش مرکزی قم شروع شده که ان شاا ... تا پایان شهریورماه 1400 شاهد تکمیل وبهره برداری از تمام پروژه های مشمول این طرح باشیم .

محمد رضازیدآبادی در خصوص نخستین پروژه اجرایی ازطرح بهسازی راههای روستایی – فرعی استان قم اظهار داشت : طول مسیر پروژه بیش از دوکیلومتر وهزینه اجرایی آن، افزون بر ده میلیارد ریال می باشد.

وی افزود : عملیات اجرایی جهت بهسازی محورروستایی اسلام آباد بخش مرکزی قم شامل لکه گیری و روکش آسفالت می‌باشد که بحمدا...دربازه زمانی یک هفته ای اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .

زیدآبادی درادامه برضرورت تعامل هرچه بهتر کاربران با مجریان طرحهای عمران جاده ای ، بخصوص در سطح راههای روستایی – فرعی تاکید و خاطر نشان ساخت : بی تردید تعامل و رعایت کامل جوانب ایمنی توسط کاربرانی که از محل اجرای طرحهای عمران جاده ای عبور میکنند ، ضمن کاهش حوادث احتمالی ، موجب تسریع درروند اجرا وتکمیل این طرحها میگردد.

معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ‌درخاتمه ازحمایتهای بی دریغ مسئولین امر و پیگیریهای مهندس ناظر طرح ،محمد معارفوند، جهت تسریع درروند اجرایی طرحهای بهسازی راههای روستایی و فرعی استان تشکر کرد.