به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور ببن الملل شهرداری اراک، عابدی رییس اجراییات شهرداری گفت: از آنجا که بر اساس مصوبه قرارگاه پدافند زیستی استان، رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک از سوی رانندگان وانت بار سطح شهر، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت شهروندان ضروری می باشد، لذا گشت های سد معبر اجراییات همه روزه بر این امر مهم به صورت جدی نظارت می نمایند و با افرادی که فاقد ماسک باشند و پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند،به طور جد، برخورد و خودروی آنها به پارکینگ منتقل می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه نظارت و برخورد با افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، تنها برای حفظ سلامت شهروندان در این برهه خاص که شیوع ویروس کرونا بیشتر شده، انجام می شود، تاکید کرد: همراهی و همکاری شهروندان در رعایت پروتکل های بهداشتی، تاثیر بسزایی در کاهش شیوع این ویروس دارد که امیدواریم به این مهم به صورت جدی توجه شود تا هرچه سریعتر شاهد شکست این ویروس منحوس باشیم.