به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایثار واحد استان قم، حجت الاسلام حسن هنرمند افزود: در این مدت هشت کمیسیون در استان قم برگزار شد که از این تعداد چهار کمیسیون تعیین درصد جانبازی با حضور 843 نفر و چهار کمیسیون مربوط به ماده 22 و 26 قانون جامع ایثارگران با حضور 696 نفر است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته همچنین اولین کمیسیون تعیین درصد به صورت وبینار با حضور 15 نفر به صورت آزمایشی در قم برگزار شد.

حجت الاسلام هنرمند ادامه داد: در راستای برگزاری هر چه کیفی تر کمیسیون ها، آموزش، اطلاع رسانی و شفاف سازی روند اجرای کمیسیون پزشکی و آئین نامه ها برای جامعه هدف، با حضور پرسنل کارشناس و مجرب صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین قبل از تشکیل کمیسیون درصد، کمیسیون های مشورتی برای جانبازان، به تفکیک نواحی مجروحیت که منجر به کاهش موارد نقص پرونده و افزایش زمان ویزیت شده، برگزار می شود.