به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، درراستای صیانت از راهها و ا رتقا سطح سرویس درمحورهای روستایی ، پروژه بهسازی محور قدیم قم – جعفریه اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : این طرح دردو قطعه و به طول تقریبی ۳/۵  کیلومتر درمحور قدیم قم – جعفریه ( کمربندی پاچیان ) اجرا و به بهره برداری رسید .

محمدرضا زیدآبادی طول قطعه نخست این طرح را قریب ۱/۳ کیلومتر عنوان وتصریح کرد : قطعه نخست از قلعه سنگی آغاز و تا مسجد حضرت ابوالفضل ع امتداد یافته است .

وی محل اجرای قطعه دوم طرح بهسازی محور قدیم قم – جعفریه را محدوده روستای پاچیان دانست و اضافه کرد : طول قطعه دوم این پروژه نیز افزون بر ۲/۱ کیلومترمی باشد .

زیدآبادی درخصوص مشخصات فنی طرح بهسازی محور ق د یم قم – جعفریه اظهار داشت : با توجه به وضعیت رویه راه و متناسب با شرایط آن دراین مسیر ، نسبت به اجرای درزگی ری ، لکه گیری و روکش آسفالت اقدام گردید .

معاون فنی وراههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم   بازه زمانی پروژه را 15 روزه عنوان و متذکر شد : پس از اتمام طرح راهداری نوروزی ( 15 فروردین ماه ) عملیات اجرایی طرح بهسازی محورهای روستایی استان ، من جمله طرح بهسازی محور قدیم قم – جعفریه آغاز ودرپایان فرودین ماه تکمیل و به بهره برداری رسید .

محمدرضا زیدآبادی هزینه اجرایی پروژه بهسازی محور قدیم قم – جعفریه را بالغ بر 16 میلیارد ریال برآورد و خاطر نشان ساخت : هزینه اجرایی این طرح از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تامین شده است .

وی درادامه به اهداف اجرایی پروژه بهسازی محور قدیم قم – جعفریه ( کمربندی پاچیان ) اشاره و توضیح داد : محور قدیم قم – جعفریه محل تردد اهالی بیست روستا می باشد که از تداخل ترافیک روستایی با جریان تردد دربزرگراه قم – جعفریه تا حد چشمگیری می کاهد .

زید آبادی یاد آور شد : بخش جعفرآباد قم ، از مناطق عمده استان در بحث تولیدات کشاورزی و همچ نین قطب دامپروری استان می باشد واین امر بر اهمیت راههای آن می افزاید .

وی درخاتمه تاکید کرد : بهسازی این محور از مطالبات جدی مردم و مس ئ ولان استانی – محلی بود که بحمدا... با پی گیری های به عمل آمده این طرح اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت .