به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری،  در حال حاضر نیز مطالعات و طراحی های آن انجام شده و اتفاقی خوبی است که در شهر اراک رخ خواهد داد. بر این اساس نزدیک به ۸۰۰۰ واحد مسکونی قرار است در قالب مسکن ملی احداث شده و به افراد واجد شرایط واگذار شود.

وی در ادامه افزود: موضوع دیگری که وجود دارد این است که بیشتراین مناطق در مالکیت دولتی قرار دارند. به طور معمول در طرح جامع شهری، اراضی که در خارج از محدوده شهری قرار دارند هنگامی که وارد محدوده می شوند، ارزش افزوده ای برای این اراضی ایجاد می شود که مورد سوال بسیاری از مراجع نظارتی، غیرنظارتی و یا حتی مردم قرار می گیرد. بر این اساس تمایل مجموعه بیشتر به این سمت و سو است که برای اراضی ارزش افزوده ایجاد کند که خود دولت متولی آن است و در مالکیت دولتی است تا اگر ارزش افزوده ای هم ایجاد شود، دولت از آن منتفع شود.

مهندس بیاتیان سرپرست شهرداری اراک گفت: در حال حاضر در حال تطبیق طرح جامع شهری هستیم و برخی پیشنهادات را در کمیسیون ماده ۵ مصوب کرده ایم تا در حوزه صدور مجوزها مشکل خاصی وجود نداشته باشد. اصلی ترین موضوع تطبیق طرح جامع و کاهش حریم شهری است. خارج از محدوده خدماتی شهری، مناطقی به عنوان حریم شهری قرار دارند که این حریم شهری گسترش بسیار زیادی در طرح جامع شهری پیدا کرده است و این موضوع به نوبه خود پاره ای مشکلات را از نظر نظارت بر ساخت و سازها و توسعه فضای سبز ایجاده کرده است. بر این اساس این موضوع را در قالب یک پیشنهاد مجددا مورد بررسی قرار داده ایم که در قالب تطبیق طرح جامع برخی تغییرات احتمالا ایجاد شود.