به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرگزاری موج قم، سید عبدالله میرابراهیمی با اشاره به اهمیت توجه به هفته زمین پاک، اظهار داشت: طرح‌های تبادل پسماند خشک با گل و گیاه و کتاب و دیگر موارد در طول سال در غرفه‌های بازیافت اجرا می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تشویق و ترغیب شهروندان در راستای مشارکت در طرح تفکیک پسماند از مبدأ است.

میرابراهیمی با اشاره اجرای طرح‌های تشویقی در هفته زمین پاک، تصریح کرد: در این هفته طرح‌هایی در جهت ترغیب و تشویق شهروندان به‌منظور حفظ و افزایش مشارکت شهروندی در غرفه‌های بازیافت برگزار می‌شود.