به گزارش اکونا پرس،

انجام واکسیناسیون در کاهش موارد مرگ و میر افراد با سنین بالا موثر است و از همشهریان عزیز میخواهیم به این امر اهتمام داشته باشند. 

امید است با همیاری و همدلی ایجاد شده به زودی شاهد ریشه کن شدن این ویروس و بازگشت آرامش به جامعه باشیم. 

ضروری است همشهریان تا پوشش کامل واکسن از پروتکل حیاتی ماسک در اماکن عمومی و حفظ فاصله گذاری فیزیکی به عنوان موثرترین روش عملی کاهش احتمال ابتلا تبعیت نمایند.