به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، مهندس لطفی در این برنامه علاوه بر تشریح عملکرد وبرنامه های در دست اجرای مخابرات منطقه مرکزی به بحث لزوم افزایش تعرفه های مخابراتی پرداخت.

بر اساس این گزارش،در ادامه این برنامه سر پرست مخابرات منطقه مرکزی با اشاره به نقش زیر ساختی مخابرات در تامین نیازهای ارتباطی جامعه بیان کرد: امروزه اکثر خدمات بر بستر شبکه های مخابراتی ارایه می شود و برای شرکت مخابرات به عنوان متولی وتامین کننده ارتباطات با توجه به قوانین ومصوبات موجود،شرایط برای ارایه خدمات باکیفیت وهمچنین توسعه تجهیزات وشبکه های مخابراتی بسیار سخت شده است ونیاز است متولیان عرصه ارتباطات وتصمیم گیرندگان این حوزه با اتخاذ راهکار های کارشناسی شده واصلاح تعرفه های مخابراتی شرکت مخابرات را یاری وحمایت نمایند.