به گزارش اکونا پرس،

به نقل از خبرگزاری موج قم، علی نیک با اشاره کاهش حجم تعداد مسافران در حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: با توجه به اهمیت حدنصاب مسافر، ظرفیت و تقاضا در حمل‌ونقل شهری، طرح تغییر خطوط اتوبوس در قم اجراشده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه در این طرح، خطوط از حالت قطری به‌صورت شعاعی تبدیل‌شده است، ابراز کرد: هدف از این اقدام کاهش زمان سفر و سرعت انتقال مسافران است که در این زمینه رینگ طلایی در اطراف حرم مطهر به‌صورت گردشی اجراشده و مسافران را به پایانه‌ها منتقل می‌کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ادامه داد:  در گذشته ۷۰۰ تا ۱۰۰۰مسافر در روز توسط یک اتوبوس حمل می‌شد که امروزه علیرغم افزایش هزینه‌های بالای خدمات اتوبوسرانی این تعداد مسافر به ۳۰۰ نفر در روز رسیده است.

نیک با تأکید بر اینکه هر کیلومتر پیمایش مسیر توسط اتوبوس ۱۲ هزار تومان هزینه دارد که به ازای هر مسافر ۵ هزار و ۱۰۰ تومان می‌شود، تصریح کرد: اگر مسیری مسافر کافی داشته باشد، قطعاً پیش‌بینی لازم برای افزایش اتوبوس اتفاق می‌افتد.

وی یادآور شد: میزان استفاده از حمل‌ونقل عمومی از ۱۸ به ۸ درصد رسیده و با توجه به چالش‌هایی در مورد ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت، بودجه عظیم برای پارکینگ‌سازی و تعریض خیابان‌ها، راه برون‌رفت استفاده از حمل‌ونقل عمومی است.