به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازاداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، مهندس لطفی سر پرست مخابرات منطقه مرکزی همزمان با 27 اردیبهشت روز جهانی مخابرات وجامعه اطلاعاتی ازمرکز شهید رضایی و مدیریت دیتا بازدید کرد .                                                                                                            

بر پایه این گزارش در این بازدید،مهندس لطفی علاوه بر دیدار وگفتگو با همکاران این حوزه، از نزدیک در جریات مسایل ومشکلات این بخش قرار گرفت ومقرر شد پیگیری واقدام لازم در این راستا به عمل آید .                                                                                           

گفتنی است ، در اجرای برنامه ارتباطات درون سازمانی، بازدید مهندس لطفی، از  مراکز تابعه ، طبق برنامه زمانبندی اداره روابط عمومی ، بصورت مرتب انجام می شود .